تست

5800000 تومان

انقلاب کلید نخورده متری


****املاک خشت اول****
ملک شمالی کلید نخورده
کد فایل: ۲۰۰۰/١١
کد فایل را حتما به خاطر داشته باشید.
مشاورین املاک خشت اول
با اولین تماس فایل خرید برای شما باز میشود
امور ملکی خود را به ما بسپارید
با 8 نیروی فایل یاب در سطح کرج
نبش 11 غربی انقلاب املاک خشت اول
شماره:  2-34323560
در صورت عدم پاسخگویی با دفتر تماس بگیرید

  • محمد

    09384437665

    11 ماه پیش